::Välkommen
Välkommen till gymnasieantagningen på webben

 


Välkommen till gymnasieantagningen.
Här kan du söka till gymnasiet tilll läsåret 2014/2015.

När du loggat in kan du behöva välja roll. Rollen skall vara Sökande Intag.

Om du har frågor kontakta gymnasieantagningen via mail, brev eller per tfn: Adress: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen/Gymnasieantag, 621 81 VISBY. Tfn:0498-269443.
Mail: gymnasieantagning@gotland.se::Logga in
För att få tillgång till många av Dexters funktioner måste du logga in.

Användarnamn:
Lösenord:

 

Information om användning av Dexter

::Genvägar
Här kan du välja att gå till någon annan verksamhet inom skola och barnomsorg

Verksamhet:

 
 Sök utbildning

::Nyheter
2014-04-23
Omval
Du kan nu göra om- eller nyval mellan 23 april (Dexter öppnas) och 13 maj (Dexter stängs). Du måste kontakta din studie- o yrkesvägledare för att göra omval i Dexter.
2014-04-22
Guteskolan Södra flyttar till Visby
Fr o m ht 2014 flyttar Guteskolan Södra, med alla sina utbildningar, till Guteskolan i Visby.
2014-04-16
Preliminär antagning (gäller endast utbildningar på Gotland
Den preliminära antagningen är klar. Du kan gå in med din kod och se hur du ligger till. Vid den preliminär antagningen har också obehöriga sökande tagits in. Därav kan lägsta jmf-tal vara lågt. Vid den slutliga antagningen tas endast behöriga elever in.
2014-03-25
Ingen antagning till NB djur, VVS fastighet, ES dans, ES teater på Wisbygymnasiet
Antagning kommer ej att ske till NB-djur (Lövsta), VVS-fastighet, ES-dans och ES-teater på Wisbygymnasiet ht 2014.
NB-djur o ES-teater har antagningsstopp.
VVS-fastighet och ES-dans kommer att avvecklas.
Klicka på rubriken för mer information.
2014-03-25
Särskilda varianten Musik på NA och SA erbjuds ej ht 2014
Särskilda varianten på NA och SA inom det estetiska området musik erbjuds ej till ht 2014.
Omval kan göras under omvalsperioden.
2014-01-27
Konto för gymnasieansökan
Fliken Konto för gymnasieansökan fungerar inte. Om du är folkbokförd på Gotland och behöver inloggningsuppgifter maila: gymnasieantagning@gotland.se
2014-01-21
Inriktningsval görs till år 2 (gäller ej ES, NB och Sjöfartsutbildningen)
Inför valet till år 1 anger du vilken inriktning du, just nu, är intresserad av att börja i år 2. Det definitiva valet till ínriktning görs på skolan under år 1. Betyget från år 1 avgör vem som får plats på inriktningen om det är fler sökande än platser.
2014-01-21
NIU - Nationellt godkända idrottsutbildningar - på annan ort
NIU är ej riksrekryterande utbildning - frisök gäller - inackorderingsbidrag utbetalas ej.
2014-01-21
Yrkesintroduktion
Du kan anmäla intresse för yrkesintroduktion, på Dexter.
2014-01-20
Wisbygymnasiet - ny skola fr o m läsåret 2014/2015
Från och med höstterminen 2014 slås dagens tre kommunala gymnasieskolor samman till en ny samlad gymnasieskola: Wisbygymnasiet.

Var vänlig vänta medan sidan laddas...